altsınıf

  1. CapsLock

    Python Alt Sınıf Chield Class Oluşturma

    İşlevselliği başka bir sınıftan miras alan bir sınıf oluşturmak için, alt sınıfı yaratırken üst sınıfı parametre olarak gönderilir. Örnek: Person sınıfından özellik ve yöntemleri devralacak Student adlı bir sınıf oluşturalım. class Student(Person): pass Not: Sınıfa başka özellikler veya...

Theme editor

Top Bottom