animation

  1. baybarates23

    en sevdiğiniz animasyon filmi

    Toy Story
  2. Spoidead

    C# – form application uygulama indirme simülasyonu

    Bu ufak örnekte ilk formda seçilen radio button’un cheched change özelliğini kullanarak ikinci forma ilk formda seçilen değer public bir değişken ile aktarılıyor.İkinci form’da progress bar her saniye 1’er 1’er artıyor.İstersek uygulamayı duraklatabiliyor ya kapatabiliyoruz Form 1; using...

Theme editor

Top Bottom