anti̇ cheat

  1. F

    VALORANT banlatmayan hile varmı

    valorant da uzun süre ban yemeyecegim bir hile varmı sürekli spoofer yapıp yeni hesap açıp girmekten gına geldi
  2. CapsLock

    DirectX9 Bazı Fonksiyonlar ;

    Border Oluşturma: void DrawBorder( float x, float y, float w, float h, DWORD color1, DWORD color2, LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice ) { DXUT_SCREEN_VERTEX vertices[6] = { x + w, y, 0.0f, 1.0f, color2, 0,0, x + w, y + h, 0.0f, 1.0f, color2, 0,0, x, y + h, 0.0f, 1.0f...

Theme editor

Top Bottom