bağlanmak

  1. Drenated

    Perl İle Basit TCP Soket Programlama

    Selam Arkadaşlar! Kodun içinde detaylı bir şekilde anlattım. iyi forumlar. Server.pl use Socket; # Socket libraryisini içeriye aktarıyoruz. sub SunucuKur { # SunucuKur Fonksiyonu Tanıtılıyor print "Sunucu @_[0]:@_[1] üzerinden kuruluyor.\n"; # @_ bir arraydir ve foknsiyon içinde argüman...

Theme editor

Top Bottom