birleştirme

  1. Shiva

    Windows Gelişmiş Özellikler - Disk Birleştirme

    Disk Birleştirme Disk birleştirme bir birimdeki (örneğin, bir sabit disk veya depolama aygıtı) parçalanmış verilerin birleştirilmesi işlemidir. Bir birime dosya kaydettikçe, değiştirdikçe ve sildikçe zaman içinde parçalanma ortaya çıkar. Bir dosyada kaydedilen değişiklikler, genellikle birimde...
  2. Shiva

    JavaScript Dizileri Birleştirme

    İki diziyi birleştirmek için diziye metotları içinden concat metodu kullanılır. Concat metodu ile iki diziyi birleştirmek mümkündür. Aşağıdaki iki ayrı şehir dizisini birleştirip şehirler dizisine aktarımı gösterilmektedir. JavaScript dizi birleştirme örneği: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...

Theme editor

Top Bottom