bulan

  1. HZ.CİN

    Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı

    Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in); System.out.print("Bir Sayı Girin:")...
  2. HZ.CİN

    Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden program

    Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden program double a, b,sonuc; Console.WriteLine("a yı gir"); a = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("b yı gir"); b = double.Parse(Console.ReadLine()); sonuc = ((a * a) + 2*(a*b) + (b * b))...

Theme editor

Top Bottom