c++?

 1. Rooster

  C++ For döngüsü ile 1-100 arası sayıları ekranda yazdıran C++ Kodları

  #include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter for(int i=1;i<=100;i++) { cout<<i<<endl; } }
 2. Rooster

  Girilen sayının Tek yada Çift olduğunu gösteren C++ kodları

  #include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter int sayi; cout<<"Sayıyı Girin : "; cin>>sayi; if(sayi%2==0) { cout<<"Girilen sayı çift"; } else { cout<<"Girilen sayı tek"; } }
 3. Rooster

  Girilen yazılı ortalamasını hesaplayarak ortalama 50′ den küçükse Kaldı, değilse Geçti yazdıran C++ kodları

  #include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter int y1,y2,y3; double ort; cout<<"1. Yazılıyı Girin : "; cin>>y1; cout<<"2. Yazılıyı Girin : "; cin>>y2; cout<<"3. Yazılıyı Girin : "; cin>>y3...

Theme editor

Top Bottom