c+++

  1. Spectrum Artz

    C++ Matematiksel Hazır Fonksiyon Örnekleri

    Bu yazıda C++ kodları ile “cmath” kütüphanesini kullanarak üs alma, karekök alma, bir değerin sinüs ve cosinüs hesaplama, yuvarlama, mutlak değer alma gibi matematiksel işlemlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini göreceğiz. Bu işlemler için pow, sqrt, Ayrıca bazı örnekleri biraz daha karmaşık...
  2. Rooster

    C++ Yazılı Puanını Nota Çeviren Örnek

    Bu örneğimizde kullanıcının girmiş olduğu 0-100 arası puan değerini nota çeviren C++ kodlarını göreceğiz. if -Else if yapısı içinde kullanarak girilen puanı nota çevireceğiz. Örneğimizde uygulayacağımız puan not sistemi şu şekilde olacaktır. 0-50 : 1 50-60 : 2 60-70 : 3 70-85 : 4 85-100 : 5...

Theme editor

Top Bottom