Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

c+++

  1. Spectrum Artz

    C++ Matematiksel Hazır Fonksiyon Örnekleri

    Bu yazıda C++ kodları ile “cmath” kütüphanesini kullanarak üs alma, karekök alma, bir değerin sinüs ve cosinüs hesaplama, yuvarlama, mutlak değer alma gibi matematiksel işlemlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini göreceğiz. Bu işlemler için pow, sqrt, Ayrıca bazı örnekleri biraz daha karmaşık...
  2. Rooster

    C++ Yazılı Puanını Nota Çeviren Örnek

    Bu örneğimizde kullanıcının girmiş olduğu 0-100 arası puan değerini nota çeviren C++ kodlarını göreceğiz. if -Else if yapısı içinde kullanarak girilen puanı nota çevireceğiz. Örneğimizde uygulayacağımız puan not sistemi şu şekilde olacaktır. 0-50 : 1 50-60 : 2 60-70 : 3 70-85 : 4 85-100 : 5...

Theme editor

Top Bottom