c++ asal

 1. Roshka34

  C# Toplama Basit

  Örnek 3: Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını bulan basit Console Örneği. static void Main(string[] args) { int sayi1, sayi2, toplam; Console.Write("1. Sayı : "); sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("2. Sayı : "); sayi2 =...
 2. Roshka34

  EAC Bypass RPM

  #include <Windows.h> #include <MinHook.h> #include <string> HANDLE GAME = NULL; typedef BOOL (WINAPI*CreateProcessW)(LPCWSTR, LPWSTR, LPSECURITY_ATTRIBUTES, LPSECURITY_ATTRIBUTES, BOOL, DWORD, LPVOID, LPCWSTR, LPSTARTUPINFOW, LPPROCESS_INFORMATION); CreateProcessW CreateProcessW = NULL; BOOL...
 3. Rooster

  Kullanıcıdan 10 tane sayı alarak bu sayıların ortalamasını gösteren C++ Kodları

  #include <iostream> using namespace std; int main() { int toplam=0; int sayi; setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter for(int i=1;i<=10;i++) { cout<<i<<". Sayıyı Girin : "; cin>>sayi; toplam=toplam+sayi; } cout<<"Girilen 5 sayının toplamı : "<<toplam/10; }
 4. C++ - Klavyeden Girilen Sayının Asal Kontrolü

  Umarım işinize yarar :) int sayı = Convert.ToInt32(textBox1.Text); int sayac = 0; for (int i = 2; i < sayı; i++) { if (sayı % i == 0) sayac++; } if (sayac == 0) textBox2.Text = "Asaldır"; else textBox2.Text = "Asal değildir";
Üst Alt