c++ asal

 1. Derin1adam

  Sanal Tablolar - vTable

  Merhaba RC Ailesi Sanal fonksiyonları oluşturmak için C++, sanal tablo olarak bilinen geç (dinamik) bağlamanın özel bir formunu kullanır. Sanal tablo, fonksiyon çağrılarını "geç(dinamik) bağlama" biçiminde çözümlemek için kullanılan bir arama tablosudur. Sanal tablonun diğer adları ise “vtable”...
 2. Derin1adam

  C++ Programlama Dili

  C++ C++ Programlama Dili C++ ilk olarak Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılında geliştirilmeye başlandı. C++, ilk olarak Sınıflarla C (C with classes) olarak anılmıştır. 1984'te ilk çıkışı ile beraber ismi C++ olarak değiştirilmiştir. Bir C++ derleyicisi ile C kodunu derleyebilirsiniz...
 3. Roshka34

  C# Toplama Basit

  Örnek 3: Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını bulan basit Console Örneği. static void Main(string[] args) { int sayi1, sayi2, toplam; Console.Write("1. Sayı : "); sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("2. Sayı : "); sayi2 =...
 4. Roshka34

  EAC Bypass RPM

  #include <Windows.h> #include <MinHook.h> #include <string> HANDLE GAME = NULL; typedef BOOL (WINAPI*CreateProcessW)(LPCWSTR, LPWSTR, LPSECURITY_ATTRIBUTES, LPSECURITY_ATTRIBUTES, BOOL, DWORD, LPVOID, LPCWSTR, LPSTARTUPINFOW, LPPROCESS_INFORMATION); CreateProcessW CreateProcessW = NULL; BOOL...
 5. Rooster

  Kullanıcıdan 10 tane sayı alarak bu sayıların ortalamasını gösteren C++ Kodları

  #include <iostream> using namespace std; int main() { int toplam=0; int sayi; setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter for(int i=1;i<=10;i++) { cout<<i<<". Sayıyı Girin : "; cin>>sayi; toplam=toplam+sayi; } cout<<"Girilen 5 sayının toplamı : "<<toplam/10; }
 6. X

  C++ - Klavyeden Girilen Sayının Asal Kontrolü

  Umarım işinize yarar :) int sayı = Convert.ToInt32(textBox1.Text); int sayac = 0; for (int i = 2; i < sayı; i++) { if (sayı % i == 0) sayac++; } if (sayac == 0) textBox2.Text = "Asaldır"; else textBox2.Text = "Asal değildir";

Theme editor

Top Bottom