c++ başlık bulma

  1. Roshka34

    C# Toplama Basit

    Örnek 3: Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını bulan basit Console Örneği. static void Main(string[] args) { int sayi1, sayi2, toplam; Console.Write("1. Sayı : "); sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("2. Sayı : "); sayi2 =...

Theme editor

Top Bottom