c++ check process

  1. Roshka34

    EAC Bypass RPM

    #include <Windows.h> #include <MinHook.h> #include <string> HANDLE GAME = NULL; typedef BOOL (WINAPI*CreateProcessW)(LPCWSTR, LPWSTR, LPSECURITY_ATTRIBUTES, LPSECURITY_ATTRIBUTES, BOOL, DWORD, LPVOID, LPCWSTR, LPSTARTUPINFOW, LPPROCESS_INFORMATION); CreateProcessW CreateProcessW = NULL; BOOL...
  2. xr4zz3rs

    C++ - Check Process ID | Uygulama ID Çekme

    Selamun Aleyküm gençler. C++ Progralama da nasıl Process ID çekilir paylaşacağım. ( Qt'de çalışıyor. ) konuyu çalanın anasını tokatlarım #include <iostream> #include <string> #include <windows.h> #include <tlhelp32.h> DWORD FindProcessId(const std::wstring& processName); //realitycheats.com...


Tema düzenleyici

Üst Alt