c# messagebox

  1. Shiva

    C# MessageBox Evet Hayır Ekleme İşlem Yaptırma

    Öncelikle birtane button ekleyin ve şu kodu giriniz: DialogResult dialog = new DialogResult(); dialog = MessageBox.Show("Hile Açılsın mı?","Hile", MessageBoxButtons.YesNo); if(dialog==DialogResult.Yes) { MessageBox.Show("Hile Açılıyor...")...

Theme editor

Top Bottom