c++ otomatik

  1. X

    C++ - Power Off Monitor | Turn Off Monitor

    Not: Bu seferki kod alıntıdır. Monitorunuzu bu şekilde kapatabilirsiniz xD #include <Windows.h> int main() { SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, (LPARAM)2); Sleep(5000); SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, (LPARAM)-1); return 0...
  2. X

    C++ Otomatik bilgisayarı kapatan kod

    Bu kod belirtilen süre içinde otomatik olarak bilgisayarınızı kapatır. Pek yararlı bir kod olmasa da öğrenebilirsiniz (Emek var beğenin moruq :D) her neyse zaten basit kod belki işinize yarar xD #include <iostream> #include <cstdlib> #include "unistd.h" using namespace std; int main() {...

Theme editor

Top Bottom