c-sharp kod

  1. Knull

    C# Eğitici - Sayıların karesini yazdırma

    using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApp1 { class Program { static void Main(string[] args) { // öncelikle değişken tanımlıyoruz. int karesi...

Theme editor

Top Bottom