c#bölme

  1. 1Enjoy

    C# Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Nasıl Yapılır. | CONSOLE |

    Değişkenleri Değiştirebilirsiniz veya readkey ile kullanıcıdan sayı istiyebilirsiniz using System; namespace Operatorler { class DortIslem { static void Main(string[] args) { int x = 10; int y = 5; Console.WriteLine("x + y = {0}", x + y); Console.WriteLine("x - y = {0}", x - y)...

Theme editor

Top Bottom