c#code

 1. Rooster

  C# Windows Form Yazılı Ortalaması Hesaplama

  Bu örneğimizde C# Windows Form ile yazılı ortalaması hesaplayarak ortalamaya göre dersten geçme ve kalma durumunu göstereceğiz. Kullanıcıdan 2 yazılı notu ve 2 performans notunu formumuza eklediğimiz textBox kontrolleri ile isteyeceğiz. textBox’ lardan aldığımız bu puanların ortalamasını...
 2. Rooster

  C# Combobox SelectedItem Kullanımı

  C# Windows Formda kullanılan comboBox kontrolü açılır liste kutusu olarak çalışır. Combobox kontrolünün SelectedItem özelliğini kullanarak içindeki elemana erişebiliriz. Örneğimizde formumuza eklemiş olduğumuz combobox içine eleman ekleyerek daha sonra seçili elemanın değerinin label içinde...
 3. Rooster

  C# Listbox İçindeki Sayıları Toplama

  Bu örneğimizde Listbox içinde bulunan sayıların toplamını hesaplayacağız. Örneğimizde ListBox içinde bulunan elemanları for döngüsü kullanılarak nasıl toplanacağını görebilirsiniz. Form tasarımımız ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. 1x Label 1x Listbox 1x Button Button1_Click için C#...
 4. Rooster

  C# public erişim belirleyici

  public erişim belirteci public erişim belirteci, bir sınıfın üye değişkenlerini ve üye işlevlerini diğer işlevlere ve nesnelere görünür kılmasına verir. Herhangi bir public üye sınıf dışından erişilebilir kılınmış olur. Dikdortgen sınıfı: class Dikdortgen { //üye değişkenler...
 5. Rooster

  C# Console Hesap Makinesi Yapımı

  Bu Visual Studio programında switch case bildirimini kullanarak basit bir console hesap makinesi yapacağız. HesapMakinesi adında bir sınıf oluşturup kullanıcıdan sayı değerleri ve operatör değeri alarak hesaplanan sonucu ana programa gönderen işlevi yapıp, bu işlevi ana programda kullanacağız...
 6. Rooster

  C# Sayının Karesini Alma

  Bir sayının karesini hesaplamak için sayının kendisiyle çarpılması gerekmektedir. Kullanıcının girdiği sayının karesini hesaplayan programı iki farklı şekilde yapalım. İlk örneğimizde Girilen sayının kendisiyle çarpılarak sonucu ekranda gösterelim. static void Main(string[] args) {...
 7. HZ.CİN

  Alış Fiyatı Girilen malın kullanıcının girdiği yüzdelik karla satış fiyatını bulan C# Console Örneği.

  static void Main(string[] args) { double alis, karOran, satis; Console.Write("Sayıyı Girin : "); alis = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Kar Oranını Girin : "); karOran = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())...
 8. CapsLock

  C# Çarpma Operatörü (*) Kullanmadan Çarpma İşlemi Yapma

  Bu yazımızda C# Console ile çarpma operatörü “*” kullanmadan, For döngüsü içinde sadece toplama işlemi kullanarak girilen 2 sayının çarpımını hesaplayan bir örnek oluşturacağız. Örneğimizde For döngüsü kullanarak girilen 1. sayının 2. sayı kadar döngü içinde toplanmasını sağlayarak sonucu...
 9. Rooster

  C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı

  C# form uygulamalarında mesaj penceresi (MessageBox), kullanıcı çeşitli işlemler yaparken bazı önemli durumlar meydana geldiğinde, uyarı, bilgilendirme ve hata mesajları göstermek için açılan, yardımcı pencerelerdir. Ayrıca kullanıcının bu pencere üzerindeki seçimine bağlı olarak farklı kod...
 10. Rooster

  C SHARP – FORM APPLİCATİON PROGRESSBAR UYGULAMASI

  Programlarda çokça kullanılan progressbar’ı ele aldık.Progress bar uygulamalarda yapılan işlemin ilerleme durumunu belirtmek için kullanılıyor.Burada ise Timer kullanarak her saniye progressbar’ı %1 arttırdık.
 11. Rooster

  C SHARP – FORM APPLİCATİON UYGULAMA İNDİRME SİMÜLASYONU

  Bu ufak örnekte ilk formda seçilen radio button’un cheched change özelliğini kullanarak ikinci forma ilk formda seçilen değer public bir değişken ile aktarılıyor.İkinci form’da progress bar her saniye 1’er 1’er artıyor.İstersek uygulamayı duraklatabiliyor ya kapatabiliyoruz.
 12. Rooster

  C SHARP – FORM APPLİCATİON İLE SİPARİŞ UYGULAMASI

  Birince form da menu strip ile eklenen menuler aracılığıyla groupbox aktifleştiriliyor.Groupbox’ta ise sipariş verecek kullanıcının bilgileri isteniyor.Siparişler kaydedildikten sonra 2.forma geçiliyor ve sipariş verme işlemi başlıyor. İkinci Forma geçildiğinde bir groupbox içinde checkboxlar...
 13. Rooster

  C SHARP – FORM APPLİCATİON İLE PİZZA SİPARİŞ SİSTEMİ

  Bu örnekte kullanıcıdan textbox ile kullanıcı bilgilerini alıyoruz.Daha sonra combobox ve numericupdown aralıyla siparişe ait detayları alıyoruz.Ekstra bölümünde checkbox ile istenilen bilgileri dahil ediyoruz.Bilgiler sipariş al butonuna tıklandığında listboxlara yazdırılıyor.
 14. Rooster

  C SHARP – METODLAR – İSTANBUL KART BAKİYE İŞLEMLERİ

  İstanbul Kart Bakiye İşlemleri C Sharp konsol’da metod kullarak istanbul kartımıza para ekledik ve bu eklediğimiz parayı daha sonra metrobüste kullanarak kartımızdan düştük.İstanbul kart ve indirimli kart kullanarak bakiyeden farklı değerler düşmeyi sağladık.Eğer kartımızda ki para miktarı...
 15. Rooster

  C Sharp Kodları ve Anlamları C#

  Bool : Aynı görevi yerine getirmek için ‘Boolean’ da kullanılmaktadır. Doğru ve yanlış değerlerin kontrolü için kullanılır. Char : Programda bir Unicode karakteri kullanabilmek için kullanılır. Const : Sabit bir alanı veya sabit bir yerel değişkeni tanımlamak için kullanılır. Bu şekilde...
 16. Rooster

  C# For Döngüsü

  C# döngüler, Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. Bu ifadelerden ilkinde döngü değişkeni için bir başlangıç değeri verilir. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı bir...

Theme editor

Top Bottom