çevirmek

  1. Drenated

    Km'yi Mile Çevirmek - Python

    İlk olarak 1 km = kaç mil diye aratın . Farklı Şeylerde yapılabilir (tlyi dolara çevirme vb.) donusumOrani = 0.621371192 km = int(input("Kaç km?")) mil = km * donusumOrani print(str(km) +" Km = "+str(mil)+" mil eder")

Theme editor

Top Bottom