Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

chsarp

 1. Shiva

  C# - Girilen 10 Sayının Tek Çift Olduğunu Yazan Program

  C# Console Program Kodu: class Program { static void Main(string[] args) { int[] sayigir = new int[10]; int i; //www.realitycheats.com for (i = 0; i<10;i++) { Console.Write("Sayıyı giriniz..:")...
 2. Shiva

  C# Kullanının girdiği sayının iki katını ekrana yazan console programı

  ***Kullanının girdiği sayının iki katını ekrana yazan program**** int sayi; Console.Write("Bir sayı giriniz :"); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının 2 katı = {0}",sayi*2); Console.ReadKey();
 3. Shiva

  C# Progress Bar Rengini Değiştirme

  Bu yazımızda ProgressBar kontrolünde farklı bir renkte ayarlanmasının nasıl yapılacağı ile ilgili bir örnek oluşturacağız. İlk uygulamamızı oluşturmak için C# Windows Form Application da yeni bir proje oluşturacağız. Bu örneğimizde butona basıldığında progressBar1 için Kırmızı renk...
 4. Shiva

  C# Kısa ve Uzun Kenarı Girilen Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Console Programı

  Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan programı ; int kisakenar, uzunkenar, alan,cevre; Console.Write("Kısa kenar uzunluğunu giriniz :"); kisakenar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Uzun kenar uzunluğunu giriniz :"); uzunkenar =...
 5. Spoidead

  C# İç İçe Kare Oluşturmak

  Bu dersimizde iç içe rastgele kare oluşturmayı öğrenelim. Yaptığınız işlemde butona her tıklandığında formun rastgele bir yerinde iç içe geçmiş kareyi oluşturacaktır. Kodlar şu şekilde: Procedure Tform1. Button1 click (sender:object); Var Mx,my integer Begin Randomize x:= trunc (...

Theme editor

Top Bottom