çiftmi

  1. HZ.CİN

    C++ Girilen 10 Sayıdan Tek Sayı ve Çift Sayı Adetlerini ve Toplamlarını Bulma

    Kullanıcıdan 10 adet sayı isteyerek bu sayılardan tek olan ve çift olan sayı adetleriyle, tek sayı ve çift sayıların toplamını hesaplayan C++ kodları. Örnekte For Döngüsü kullanımı, if else kullanımını inceleyebilirsiniz. #include <iostream> #include<stdlib.h> using namespace std; int main() {...

Theme editor

Top Bottom