çıkış

  1. Drenated

    VB.NET Kendi Uygulamanıza Giriş-Kayıt Sistemi Ekleme

    Giriş Ekranına Şunları Ekleyerek Başlayın; 2 Tane Label 2 Tane Buton 2 Tane TextBox Ekleyin... Formumuza şu kütüphaneleri ekleyin; Imports System.Net Imports System.IO Ardından şu değişkenleri tanıtın; Dim wc As New Net.WebClient Dim texting = wc.DownloadString("http...

Theme editor

Top Bottom