Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

c#nedir

  1. septembe43

    Phishing Nedir ? Nasıl Yapılır?

    Phishing Nedir?(Yemleme) Yemleme, yasa dışı yollarla bir kişinin şifresini veya **YASAK** ayrıntılarını öğrenme. Sözcük, İngilizce password ve fishing sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş phishing ifadesinin Türkçe karşılığıdır. Sosyal Medya Hesapları Nasıl Hacklenir? Selamlar bugün sizlere...
  2. HZ.CİN

    String Dönüşümleri

    Bilgisayar ile insan iletişimi genelde yazı ile oluyor. Bilgisayarın çıktıları genellikle yazı olarak vermesini isteriz. Eğer sayıları göstermesi gerekiyorsa ekranda, göstereceği sayıyı yazıya dönüştürerek yapar. Meselâ, 45 sayısını 32-bit tamsayı olarak saklar. Bellekteki bitler aşağıdaki...

Theme editor

Top Bottom