code kod

 1. Rooster

  Jquery Veri Çekme

  Jquery kullanarak PHP sayfasına veri gönderip yine PHP sayfasından veri alabilirsiniz. Jquery ile başka bir sayfaya veri göndermek için çok fazla metot bulunmasına rağmen en basit yöntemle (aşağıda kodlar mevcut), ilgili sayfaya $.post() ederek veri gönderebilirsiniz. Yine aynı sayfadan veri...
 2. Rooster

  WPF DataBinding ve INotifyPropertyChanged Kullanımı

  WPF temelli uygulamaların en güçlü olduğu konulardan biri elbette “DataBinding” adı verilen veri bağlama mekanizmasıdır. Bilindiği üzere MVVM (Model-View-View-Model) tasarım kalıbı üzerine inşa edilmiş windows platformları (WPF, Store App, Windows Phone, SilverLight) sunum katmanınızla...
 3. Rooster

  HTML <time> Etiketi

  <time> etiketi, insan tarafından okunabilir bir tarih / saat tanımlar. Bu öğe ayrıca tarihleri ve saatleri makinede okunabilir bir şekilde kodlamak için de kullanılabilir, böylece kullanıcı temsilcileri kullanıcının takvimine doğum günü hatırlatıcıları veya zamanlanmış etkinlikler eklemeyi...
 4. Rooster

  HTML <figure> Etiketi

  <figure> etiketi, resimler, şemalar, fotoğraflar, kod listeleri vb. Gibi kendi kendine yeten içeriği belirtir. <figure> öğesinin içeriği ana akışla ilgili olsa da, konumu ana akıştan bağımsızdır ve kaldırılırsa belgenin akışını etkilememelidir. Örnek: <figure> <img src="resim.jpg" alt="Örnek...

Theme editor

Top Bottom