c#örneği

 1. HZ.CİN

  Yazıyı ters çevirme kodları

  string yazi = "abc"; char[] ters = new char[yazi.Length]; for (int i = 0; i < yazi.Length;i++) { ters[i] = yazi[yazi.Length -i- 1]; } Console.WriteLine(ters);
 2. HZ.CİN

  Tamsayı, Döngü, Dizi, Metot ve Ekrana Yazdırma

  int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer ekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız. using System; class DiziTopla { public static void Main(string[] args) { int[] dizi = { 5,6,7,8 }; Console.WriteLine(topla(dizi)); } public static int...
 3. HZ.CİN

  OKEK (Ortak Katların En Küçüğü) bulan program

  int sayi_1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int okek = 1; int bolen = 2; while (sayi_1 > 1 || sayi_2 > 1) { // Sayilardan her ikiside, bolen // degiskenine bolunuyorsa if (sayi_1 % bolen == 0 && sayi_2 % bolen == 0) { okek *= bolen; sayi_1...
 4. HZ.CİN

  Metod Kullanarak Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulmak

  Metod Kullanarak Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulmak using System; class Program { static void Main() { int GirilenSayi; Console.Write(" Bir sayi giriniz : "); GirilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())...
 5. HZ.CİN

  Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden program

  Klavyeden girilen a ve b değerlerine göre sonuc=a2+2ab+b2 formülünü hesap eden program double a, b,sonuc; Console.WriteLine("a yı gir"); a = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("b yı gir"); b = double.Parse(Console.ReadLine()); sonuc = ((a * a) + 2*(a*b) + (b * b))...
 6. HZ.CİN

  150 ile 410 arasındaki tamsayılardan; her basamaktaki sayının küpleri toplamı kendisine eşit olan sayıları bularak yazdıran program

  for (int sayi = 150; sayi <= 400; sayi++) { int yuzler = sayi / 100; int onlar = (sayi % 100) / 10; int birler = sayi % 10; int kupleriTopla = (yuzler * yuzler * yuzler) + (onlar * onlar * onlar) + (birler * birler * birler)...

Theme editor

Top Bottom