c++örnekleri

  1. HZ.CİN

    Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve gösteren C++ kodları

    Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve gösteren C++ kodları : #include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter int s1,s2,toplam; cout<<"1. Sayıyı Girin : "; cin>>s1; cout<<"2. Sayıyı : "; cin>>s2; toplam=s1+s2...

Theme editor

Top Bottom