cshrap

  1. HZ.CİN

    C# “yield” ile iterasyon esnasında enumerator objelerin değerlerini atayabilirsiniz

    İteras… enumerator ob… ne!?? Örnekle göstersek daha mantıklı olacak sanırım: using System; using System.Collections; public class List { public static IEnumerable Power(int number, int exponent) { int counter = 0; int result = 1; while (counter++ < exponent)...

Theme editor

Top Bottom