denk

  1. ravex

    Visual C# ile 2.Dereceden Denklem Köklerini Bulma

    Visual C# ile 2.Dereceden Denklem Köklerini Bulma Programı İçin İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz. Formunuza 5 adet TextBox ve 2 adet Button ekleyiniz. Button1’in Text özelliğini Kökleri bul ve Button2’nin Text özelliğini Temizle olarak değiştiriniz. Button1_Click...

Theme editor

Top Bottom