dersler

  1. 1Picasso

    C# | Sonsuz Döngü

    Bir koşul asla yanlış olmazsa, bir döngü sonsuz döngü haline gelir. For döngüsü geleneksel olarak bu amaç için kullanılır. For döngüsünü oluşturan üç ifadeden hiçbiri gerekmediğinden, koşullu ifadeyi boş bırakarak sonsuz bir döngü oluşturabilirsiniz. class Program { static void...
  2. 1Picasso

    C# | Using Anahtar Kelimesi

    using Anahtar Kelimesi Her C# programında ilk ifade; 1 using System; “using” anahtar sözcüğü, programdaki ad alanlarını dahil etmek için kullanılır. Bir program ifadeleri kullanarak birden çok alanı kullanabilir.

Tema düzenleyici

Üst Alt