dönüşümleri

  1. HZ.CİN

    String Dönüşümleri

    Bilgisayar ile insan iletişimi genelde yazı ile oluyor. Bilgisayarın çıktıları genellikle yazı olarak vermesini isteriz. Eğer sayıları göstermesi gerekiyorsa ekranda, göstereceği sayıyı yazıya dönüştürerek yapar. Meselâ, 45 sayısını 32-bit tamsayı olarak saklar. Bellekteki bitler aşağıdaki...

Theme editor

Top Bottom