dosya şifreleme

  1. Selyk

    C# Dosya Şifreleme ve Açma

    Merhaba size C# ile basit dosya şifrelemeyi ve açmayı göstericim ben .txt üzerinde denedim Öncesi Sonrası anlatımı görmek için konuya cevap yazmanız gerekli :p using System.IO; using System.Security.Cryptography; using System.Runtime.InteropServices; [DllImport("KERNEL32.DLL"...
  2. X

    C/C++ Dosya Şifreleme

    C++ ile bu kod sayesinde dosya şifreleme yapabilirsiniz. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(vo-id) { char DosyaAdi[20],ch; FILE *Dosya1,*Dosya2; printf("Şifrelenecek Dosyayı Giriniz."); scanf("%s",DosyaAdi); Dosya1=fopen(DosyaAdi,"r")...

Theme editor

Top Bottom