Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

dosya silme

  1. M

    RealUI Hosts dosyasını nasıl silerim?

    Selamlar. Realui nin hostsunu tamamen silmek istiyorum. Herhangi bir güvenlik istemiyorum. Orijinaline geri döndürsem de bir şey ifade etmiyor.
  2. 1Enjoy

    C++ File Delete Code - Dosya Nasıl Silinir C++

    C++ da dosya silmek için remove fonksiyonu kullanılır Aşağıda örnek olarak verdim değişkene tanımlanmış bir şekilde. İyi kodlamalar rc ailesi #include <iostream> using namespace std; int main(){ int sonuc = remove("dosya.txt"); if(sonuc == 0){ cout << "Dosya silindi"; } else {...

Theme editor

Top Bottom