Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

en pahalı

  1. yusuf6767yu

    Bilgisayarın Ne kadar Ediyor?

    Benimki 15k filan ediyor
  2. Drenated

    En Pahalı Bilgisayarlar

    1) Luvaglio 1 Milyon Dolarlık Dizüstü Bilgisayar 1 Milyon Dolar Evet, nihayet listemizin 1. sırasına geldik. Fiyatını duyunca çok şaşıracağınız, dünyanın en pahalı bilgisayarını artık açıklayabiliriz. Luvaglio markasının ürettiği bu dünyanın en pahalı dizüstü bilgisayarının fiyatı tam 1 milyon...

Theme editor

Top Bottom