Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

etiket

  1. müdnödireg

    Unpack Code kırek Nasıl Yapılır ? [.net ]

    Merhaba; İlk Konuma Hoşgeldiniz Öncelike Gerçek Bir Unpack İşlemi İçin Gerekli Olanlar ; 1-Beyin 2-Kol 3-Göz Bu kadar yeter başka birşeye gerek yok çünkü hiçbir bilgisi olmayan arkadaşımız bile .net reactor ile korunmuş bir programı kırabilir :) Gerekli Programlar; 1-de4dot(github.com)...
  2. 1Picasso

    C# | İf Kullanımı

    C#’ta if yapısı her C tabanlı dilde olduğu gibi aynı yapıda kullanılmaktadır. Bir karar sonucunda bir işlem yapılması gerekiyorsa bütün programlama dillerinde olduğu gibi C# da karar yapısı için if ifadesi kullanılır. Bir if ifadesi bir mantıksal bir karar ile çalıştırılan bir yada daha fazla...

Theme editor

Top Bottom