Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

evet

 1. X

  bilmece gelll

  degene deger degmeyene degmez nedir
 2. adembaba31

  Nabersiniz gençler

  nabersiniz nasılsınız okul nası gidior
 3. M

  profil fotoğrafı koyamıyorum!

  profil fotoğrafı koyamıyorum! adımlı şekilde anlatırmısınız heryere baktım bulamadım
 4. Shiva

  C# MessageBox Evet Hayır Ekleme İşlem Yaptırma

  Öncelikle birtane button ekleyin ve şu kodu giriniz: DialogResult dialog = new DialogResult(); dialog = MessageBox.Show("Hile Açılsın mı?","Hile", MessageBoxButtons.YesNo); if(dialog==DialogResult.Yes) { MessageBox.Show("Hile Açılıyor...")...
 5. ravex

  C# MessageBox DialogResult Kullanımı Örnek

  MessageBox Yes,No,OK,Cancel,Retry gibi komutları kontrol ederek istenilen işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz örneğimizi inceleyelim. Evet yada Hayır seçenklerinden Evet (Yes) basıldığında Formu kapatan, Hayır (No) butonuna basıldığında ise MessageBox’ ta Çıkış yapılmadı mesajı veren...

Theme editor

Top Bottom