fonksiyon

  1. CapsLock

    Python Fonksiyon Hesaplama

    print("-----------fonksiyon hesaplama---------") print("---------------------------------------") a = int(input("sayı değerini giriniz : ")) f=1 if a<0 : print("-------------------------------------") print("negatif sayıların fonksiyonu yoktur. ")...
  2. CapsLock

    Python super() Fonksiyonu

    Python ayrıca, alt sınıfın üst sınıfındaki tüm yöntemleri ve özellikleri miras almasını sağlayacak bir super () işlevine sahiptir. class Student(Person): def __init__(self, fname, lname): super().__init__(fname, lname) self.graduationyear = 2019 Aşağıdaki örnekte, 2019 yılı bir...

Theme editor

Top Bottom