gelişmiş

  1. Drenated

    VB.NET | Loader Yapımı

    1:yeni bir proje açın 2:bir tane timer ekleyin 3:formun üzerine çift tıklayarak kod kısmına gidin 4:ctrl+a yapıp ordaki her şeyi silin 5:aşağıdaki kodu yapıştırın Imports System.IO Public Class Form1 Dim dlls As New Dictionary(Of String, String) Private Declare Function OpenProcess Lib...

Theme editor

Top Bottom