genel prog

 1. Rooster

  SQL SERVER TABLO OLUŞTURMA

  Verilerimizi düzgün bir yapıda saklamak için tablolar kullanılır. Sql Server’da tablo oluşturmak için ‘Create Table’ komutu kullanılır.Önceden oluşturulmuş okul isimli veri tabanına ogrenci isimli bir tablo oluşturmak için sorgu ekranına; use okul go create table ogrenci ( ogrenci_no int...
 2. Rooster

  SQL SERVER KAYIT EKLEME (INSERT)

  SQL Server‘da oluştulmuş olan tablolara kayıt eklemek için kullanılır. Örnek: “okul” veritabanındaki “ogrenci” tablosuna kayıt eklemek için sorgu ekranında; use okul go insert into ogrenci (ogrenci_no,ogrenci_ad,ogrenci_soyad,ogrenci_sehir) values(1,'Emirhan','Candan','İstanbul') insert...
 3. Rooster

  SQL SERVER ORDER BY KULLANIMI

  Sorguları sıralamak amacıyla kullanılır. ASC anahtar kelimesi küçükten büyüğe doğru, DESC anahtar sözcüğü ise büyükten küçüğe doğru sıralamaktadır. Kullanımı ASC (artan sıralama) için; select * from ogrenci order by ogrenci_ad ASC DESC (azalan sıralama) için; select * from ogrenci order by...
 4. Rooster

  SQL SERVER DISTINCT KULLANIMI

  Belirlenen kolona göre tekrarlanan kayıtları göstermek için kullanılır. Örnek olarak “ogrenci” tablosuna bakalım. Bu tabloda kaç farklı ilden öğrencimiz olduğunu bulmak için distinct kullanabiliriz. select distinct ogrenci_sehir from ogrenci select distinct ogrenci_sehir from ogrenci...
 5. Rooster

  SQL Server COUNT() Fonksiyonu

  Tablodaki kayıt sayısını almak için kullanılır. NULL içeren veriyi dikkate almayacaktır. Kullanımı şu şekildedir. Select <kolon_ad ı> from <tablo_ad ı>; </tablo_ad></kolon_ad> Örnek uygulama :
 6. Rooster

  SQL Server MAX()

  Belirlenen kolon içerisindeki en yüksek değeri verir. Örnek: “ogrenci” tablosundaki içerisinde en büyük öğrenci numarasını gösterelim. Select MAX(&lt;kolon_adı&gt;) from &lt;tablo_adı&gt;; Örnek uygulama
 7. Rooster

  SQL Server MIN()

  Belirlenen kolon içindeki en düşük değeri verir.Kullanımı şu şekildedir. Select MIN(<kolon_ad ı> from <tablo_ad ı> </tablo_ad></kolon_ad> Örnek:
 8. Rooster

  Diziler Join Metodu Kullanımı

  Dizi içerisindeki değerlerin hepsini bir string değişkene aktaran metot’tur. Kullanımıyla ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] gunler = new string[7]; gunler[0] = "Pazartesi"; gunler[1] = "Salı"; gunler[2] = "Çarşamba"...
 9. Rooster

  C# Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Metot Örnek

  Metot Kullanarak yarıçapı verilen Dairenin alanı ve çevresini hesaplayan örnek uygulama using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace daire_cevre_alan { class Program { public const...
 10. Rooster

  String Sınıfı Compare Metodu

  İki String’i karşılaştırmak için kullanılır. Kullanımı; string.Compare(string1,string2,karşılaştırma seçenekleri) Karşılaştırma seçenekleri aşağıdaki değerleri alabilir: 1.CurrentCulture: Karşılaştırma esnasında büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulur. 2.CurrentCultureIgnoreCase: Büyük...
 11. Rooster

  PHP Mysql Veritabanı Bağlantısı (PDO)

  mysql_connect metodu PHP 5.5 ve üzeri sürümlerinde desteklenmemektedir. mysql_ metodlarının yerine artık PDO(PHP Data Object-PHP Veri Nesnesi) kullanılmaktadır. Aşağıda PDO yöntemi ile basit bir şekilde veri tabanı bağlantısı ve olası hata kodları gösterilmiştir. <?php $db_ad='kutuphane'...
 12. Rooster

  CSS Açılır Menü Örneği

  Bu yazımızda HTML ve CSS kullanarak basit bir yatay açılır menü tasarımı yapacağız. HTML ve CSS dosyalarımızı oluşturduğumuzda aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceğiz. index.html dosyamızın içeriğini incelediğimizde iç içe liste oluşturulduğunu görüyoruz. Oluşturulan bu listenin CSS ile...
 13. Rooster

  Veritabanı organizasyonu nedir

  Veritabanı organizasyonu dersi: Meslek liselerinin 11. sınıflarında Web Tasarım Bölümü öğrencilerine 2-4 saat arasında gösterilen veritabanı yönetimi konularını kapsayan, mySQL yada SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinden biri ile uygulamalı olarak anlatılan bir derstir. Veri tabanı...
 14. Rooster

  SQL Tekrar Eden Kayıtları Listeleme

  Sql ile veritabanı tablosunda bulunan tekrarlanan kayıtları görmek isteyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki Sql sorgusunu çalıştırabilirsiniz. Örneği inceleyelim. alttaki örnekte kategori tablosunda birçok tekrar eden kayıt bulunmaktadır. Örnekte tüm kayıtların ve tekrar eden kayıtların...
 15. Rooster

  SQL Tekrar Eden Kayıtları Silme

  Sql veritabanı tablosunda bulunan tekrarlanan kayıtlar çoğu zaman sorun olabilmektedir. Böyle bir durumda mükerrer kayıtları silmek isteseniz aşağıdaki Sql Kodunu kullanabilirsiniz. Örnekte Kategori tablosunda KategoriAd alanında bulunan tekrarlanan kayıtların silinmesi sağlanmıştır. SET...

Theme editor

Top Bottom