Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

genelcode

 1. Rooster

  OleDbCommand Sınıfı

  Veri tabanına bağlantı kurulduktan sonra, kurulan bu bağlantı üzerinden klasik veri tabanı işlemlerinin(veri alma,ekleme,güncelleme,silme…) yapılabilmesi amacıyla veri tabanı üzerinde çeşitli komutların çalıştırılması gerekir.OledbCommand Sınıfı bu amaçla kullanılır. OleDbCommand Sınıfının...
 2. Rooster

  String Sınıfı Empty Metodu

  Bir String’in içeriğini boşaltmak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: string a = "Ahmet"; string b = "Cansever"; b = string.Empty; Console.WriteLine(String.Concat(a, b)); Console.ReadKey(); // b stringinin içeriği boşaltıldığı için sadece "Ahmet" yazar.
 3. CapsLock

  Peki ya Gelecekte Blok Zinciri Teknolojisinden Neler Bekleyebiliriz?

  Her geçen gün blok zinciri teknolojisinin geleceği hakkında hem olumlu hem de olumsuz pek çok tahmin yapılıyor. 1. Yaygın Dağıtılmış Veri Modelleri Blok zinciri teknolojisi ile verilerin giderek çoğalacağı ve daha çok dağılacağı öngörülüyor. Uzmanlar gelecek neslin, bu sorunun üstesinden...
 4. CapsLock

  Blok Zinciri Nasıl Çalışır?

  1. Blok zinciri tüm veri alışverişlerinin kaydını tutar. Bu kayıtlar dijital para dünyasında bir defter olarak adlandırılır ve her veri alışverişi bir işlemdir. Doğrulanan her işlem, deftere blok olarak eklenir. 2. Her bir işlemi doğrulamak için eşler arası dağıtılmış bir sistem kullanılır. 3...
 5. CapsLock

  Blok Zinciri Nedir? (Blockchain)

  Veri yapılarından, kripto para birimlerine kadar sıklıkla duyduğumuz blok zinciri teknolojisinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve gelecekte bu teknolojiden neler beklememiz gerektiğini yazımızda inceleyeceğiz. Kripto para birimleri ile ilgileniyorsanız “blok zincir teknolojisi” ifadesini...
 6. CapsLock

  Proje geliştirirken spark mı yoksa hadoop mu seçmeliyiz

  Proje geliştirirken hangisini seçmeliyiz? Proje geliştirirken, projenin ihtiyaçları doğrultusunda bir seçim yapılmalıdır. Büyük veri setlerinin doğrusal bir şekilde işlenmesi Hadoop'un avantajıdır. Spark daha hızlı performans , işlem yinelemesi ve gerçek zamanlı analiz sağlar. Grafik işleme ve...
 7. CapsLock

  Spark ne için kullanılır

  • Hızlı veri işleme: Bellek içi veri işleme, Spark'ı Hadoop’tan ayıran en önemli farklardan biridir ve Spark’ın Hadoop’tan daha hızlı olmasını sağlar. • İşlem yinelemesi: Eğer verileri tekrar tekrar işlemeniz gerekiyorsa Spark, Hadoop’tan daha iyi bir tercih olacaktır. Spark'ın Esnek Dağıtık...
 8. CapsLock

  Hadoop ne için kullanılır

  • Büyük veri kümelerinin doğrusal işlenmesi: Hadoop MapReduce, büyük verinin paralel olarak işlenmesini sağlar. Verileri farklı veri düğümlerinde işlenecek şekilde küçük parçalara ayırır ve sonuçları tek bir sonuç döndürmek için otomatik olarak toplar. Elde edilen veri setinin mevcut RAM'den...
 9. CapsLock

  SQL ALTER TABLE Kullanımı

  ALTER TABLE komutu; mevcut tabloya sütun eklemek, sütun silmek yada mevcut sütunun yapısında değişiklik yapmak için kullanılır. Mevcut tabloya çeşitli kısıtlamalar eklemek yada kısıtlamaları kaldırmak için de ALTER TABLE komutu kullanılır. Bu açıklamadan sonra örnekler üzerinde işlemlerin...
 10. CapsLock

  PHP Oturum Yönetimi

  PHP’de oturum yönetimi, sayfalar arasında veriyi (değişkeni) kullanma imkanı sunan bir yöntemdir. Genellikle üyelik sistemlerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Fakat üyelik dışında da birden fazla sayfaya veri göndermek içinde oturum kullanılmaktadır. Başka bir örnek de bir kullanıcı...
 11. CapsLock

  Arduino Kurulum

  IDE (Integrated Development Environment) Tümleşik geliştirme ortamı olarak da isimlendirebilirsiniz. IDE, bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli...
 12. Rooster

  SQL UPDATE kullanımı

  Kayıtlar üzerinde değişiklik güncelleme yapmak için kullanılır. Örnek olarak musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirelim. UPDATE musteriler SET puan=90 WHERE musterino=3
 13. Rooster

  C SHARP – FORM APPLİCATİON ÇALAR SAAT / ALARM UYGULAMASI

  Form Application ile alarm kurup belirttiğimiz zaman geldiğinde bize sesli uyarı veren bir çalar saat yaptık.
 14. Rooster

  Web Sitesine WhatsApp'ta Paylaş Butonu Ekleme

  Web sitemizin sosyal medyada paylaşılması bizim için çok önemlidir. Kullanıcılar için paylaşma işlemini ne kadar kolaylaştırırsak o kadar iyi olacaktır. Sitemize bir buton veya görsel ekleyerek, buna tıklandığında WhatsApp uygulamasında otomatik paylaşılmasını şu şekilde sağlayabiliriz: <a...

Theme editor

Top Bottom