Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

genelcodes

 1. CapsLock

  Foreign Key Nedir

  Sql Foreign Key (Yabancı Anahtar) ilişkisel veri tabanlarında iki tabloyu bir birine bağlamak ve bunları uygulamak için kullanılan sütun veya sütunların birleşimidir. SQL ile ilgili yazılı kaynaklarda referans anahtar olarak da isimlendirilir. Sql Foreign Key değerleri farklı bir tabloda...
 2. CapsLock

  JavaScript JSON Kullanımı

  Elimizde bir javaScript verimiz olduğunu ve bu veriyi başka bir sayfada işlememiz gerektiğini düşünelim. Burada veriyi belirli bir biçimde (format) sayfalar arasında taşımamız gerekir. Bunun için genellikle eskiden düz metin yada XML kullanılırdı. XML biçiminin yorumlanması zor olduğu için...
 3. CapsLock

  R Programlama 4. Bölüm | Matrisler

  R programlama dilinde dosyalardan veri okuma yöntemlerini incelediğimiz yazımızda ayrıca matrisler, veri çerçeveleri ve faktörler gibi veri yapılarına değineceğiz. Gelin yazımızı beraber inceleyelim. Matris Matrisler temelde boyutu olan vektörlerdir. Matrislerin satırları ve sütunları vardır...
 4. CapsLock

  R Programlama 3. Bölüm | R Programlama Fonksiyon

  R programlama dilinde fonksiyonlar oluşturmayı öğrendiğimiz bu yazımızda bu dildeki nesnelere ve veri yapılarına değineceğiz. Gelin yazımızı beraber inceleyelim. R Programlama Dilinde Fonksiyonlar Fonksiyonlar kodumuzun işlevi bozulmadan okunmasını, anlaşılmasını ve tekrar çağırılmasını...
 5. CapsLock

  R Programlamada Sabitler

  R programlama dilinde integer, double, complex sayısal sabitleri ifade etmektedir. Veriler typeof() fonksiyonu ile kontrol edilebilir. Sabitler yanına ‘L’ alan integer değerleri ifade ederken ‘i’ ekini alan ifadeler karmaşık sayıları belirtir. Çift tırnak içinde yazılan ifadeler karakter...
 6. CapsLock

  R’de Anahtar Kelimeler ve Değişkenler

  Diğer programlama dillerinden aşina olduğumuz üzere, R programlama dili de anahtar kelimelere sahiptir. Bu anahtar kelimeler fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz. R dilindeki anahtar kelimelerin tamamına erişmek için konsolda ?reserved yazmak yeterlidir. If, else, repeat...
 7. CapsLock

  R Programlamada Kullanılan Operatörler

  Diğer programlama dillerinde de olduğu gibi R programlama dilinde kullandığımız operatörler matematiksel işlemleri ve karşılaştırmaları temel olarak tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu operatörleri dört temel grupta inceleyebiliriz. 1. Atama Operatörleri Herhangi bir değeri bir...
 8. CapsLock

  R Programlama Dilinin Avantajları

  Veri bilimindeki en önemli nokta, veriyle başa çıkma şeklidir. R programlama veri bilimciler için mükemmel bir araçtır. Ancak bunların da ötesinde iyi bir veri bilimci olmak için bir programlama dili öğrenmeden önce istatistiksel modelleme ve algoritmaları öğrenmek büyük önem taşımaktadır...
 9. CapsLock

  R Programlamanın Grafiksel Arayüzleri

  http://cran.r-project.org/bin/windows/base/ bu adresten işletim sisteminize göre R 'ı indirebilirsiniz .R programlama dilini bir çok grafiksel arayüzleri mevcut ama en çok kullanılan grafiksel arayüzü "RStudio" dur çünkü kullanıcı dostu bir arayüzdür ama benim tavsiyem öncelikler R' ilk...

Theme editor

Top Bottom