Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

girilen

 1. HZ.CİN

  Klavyeden girilen üç adet ondalıklı (virgüllü) sayıyı çarptırıp sonucu ekrana yazdıran

  Klavyeden girilen üç adet ondalıklı (virgüllü) sayıyı çarptırıp sonucu ekrana yazdıran Console.WriteLine("1. sayıyı giriniz"); s1=double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz"); s2 = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("3. sayıyı giriniz"); s3 =...
 2. HZ.CİN

  Klavyeden Sürekli Girilen Sayıların Toplamı 50'yi Geçince Durma

  Klavyeden Sürekli Girilen Sayıların Toplamı 50'yi Geçince Durma int toplam = 0,sayi,sayac=0; while(toplam<50) { Console.Write("Sayı giriniz:"); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); toplam += sayi; sayac++; } Console.WriteLine("{0} adet sayı girişi yaptınız. Girilen...
 3. Shiva

  C# - Girilen Sayıyı Roma Rakamlarına Çevirme

  Kullanıcının girdiği 4 basamaklı bir sayının roma rakamlarına çeviren programı yazacağız ilk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz. KODLAR: textBox2.Clear(); int sayi = Int32.Parse(textBox1.Text); int birler = 0, onlar = 0, yuzler = 0, binler = 0; if (sayi < 10) birler = sayi...

Theme editor

Top Bottom