girilien

  1. HZ.CİN

    Metod Kullanarak Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulmak

    Metod Kullanarak Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulmak using System; class Program { static void Main() { int GirilenSayi; Console.Write(" Bir sayi giriniz : "); GirilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())...

Theme editor

Top Bottom