Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

göz

  1. Zodiac

    30Sn Bakıp Ekranı Kapatın

    Link - https://strobe.cool/
  2. Drenated

    Miyoptan Nasıl Kurtulurum

    Miyop Neden Olur? • Miyopinin temel sebebi gözün bazı eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir. • Miyop kusuru gözün önden arkaya normalden uzun olduğu ya da kornea veya merceğin kırma gücünün normalden fazla olduğu durumda ortaya çıkar. • Miyopi doğuştan olabileceği gibi, çevresel ve...

Theme editor

Top Bottom