hayır

  1. Shiva

    C# MessageBox Evet Hayır Ekleme İşlem Yaptırma

    Öncelikle birtane button ekleyin ve şu kodu giriniz: DialogResult dialog = new DialogResult(); dialog = MessageBox.Show("Hile Açılsın mı?","Hile", MessageBoxButtons.YesNo); if(dialog==DialogResult.Yes) { MessageBox.Show("Hile Açılıyor...")...
  2. Qravedıgger

    C# MessageBox DialogResult Kullanımı Örnek

    MessageBox Yes,No,OK,Cancel,Retry gibi komutları kontrol ederek istenilen işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz örneğimizi inceleyelim. Evet yada Hayır seçenklerinden Evet (Yes) basıldığında Formu kapatan, Hayır (No) butonuna basıldığında ise MessageBox’ ta Çıkış yapılmadı mesajı veren...


Tema düzenleyici

Üst Alt