her

  1. Qravedıgger

    C# Console Yazıyı Her Satırda Bir Harf Arttırma

    C# Console ile hazırlanmış olan, kullanıcının girdiği yazıyı her adımda bir harf arttırarak ekrana yazdıran program örneği static void Main(string[] args) { string ad; Console.Write("Adınızı giriniz :"); ad = Console.ReadLine(); for (int i...

Tema düzenleyici

Üst Alt