hesapbilgileri

  1. 1Jeff

    Python İle Hesap Bilgileri

    class Account: def __init__(self, isim, numara, bakiye): self.isim = isim self.numara = numara self.bakiye = bakiye def hesapBilgileri(self): print("İsim : ",self.isim) print("Numara: ",self.numara) print("Bakiye: ",self.bakiye)...

Theme editor

Top Bottom