hmtlkod

  1. Rooster

    HTML İNPUT RESET

    Bir INPUT tipidir. Bir forma girilen verileri siler ve formu default haline koyar. INPUT damgasında type="reset" nitelemesi yapılır. Value adı girilmese tarayacının diline göre sıfırla , reset gibi değer atar <INPUT TYPE="reset" VALUE="verileri sıfırla">

Theme editor

Top Bottom