hostun görevleri

  1. CapsLock

    Hostun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

    Hostun görev tanımı çalıştığı kuruma bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir; Gelen ve giden konukları gülümseme ve göz temasıyla selamlamak, Misafirlere mekan yönlendirmesinde bulunmak, Etkinlik, fuar vb. organizasyon programları...

Theme editor

Top Bottom