Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

htmlartı

 1. Rooster

  HTML İNPUT CHECKBOX

  Bazen, birden çok seçeneğin seçilmesi istenebilir. Bu durumda, TYPE değeri olarak checkbox kullanılır <form> <input type="checkbox" name="kutu1" checked="on"> HTML<br> <input type="checkbox" name="kutu2"> PHP<br> <input type="checkbox" name="kutu3"> MySQL </form>
 2. Rooster

  HTML İNPUT PASSWORD

  Formunuza parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. "text" elemanından farklı olarak bu alana girilen her karakter * ile gösterilir. <form> Kullanıcı: <input type="text" name="username"> <br> Parola: <input type="password" name="password"> </form> İyi Forumlar :)
 3. Rooster

  HTML SRC NEDİR?

  mage belirleyen "%URL" adresini belirler.
 4. Rooster

  HTML DISABLED NEDİR?

  Veri alanını kullanıcı girişine kapatır.
 5. Rooster

  HTML CHECKED NEDİR?

  Radio ya da checkbox seçeneğini ön-seçili kılmaya yarar
 6. Rooster

  HTML SIZE NEDİR?

  "text" ve "password" elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır.
 7. Rooster

  HTML VALUE NEDİR?

  Değişkene atanan ön-değer. Kullanıcı bu alana veri girince ön-değer yok olur. Yukarıdaki örnekte VALUE="webcebir.com" nitelemesi yapılmıştır. Ön-değer ataması zorunlu değildir; yani ön-değer konulmayacaksa VALUE parametresi kullanılmaz.
 8. Rooster

  HTML NAME NEDİR?

  Veri alanının adı. Programlama dilindeki değişken_adı yerine geçer. CGI scriptine gönderilecek veriyi tutacak değişkenin adıdır. Formu yazan dilediği adı verebilir. Yukarıdaki örnekte NAME="isim" nitelemesi yapılmıştır. Dolayısıyla bu veri alanının adı "isim" olmuştur. Mutlaka belirtilmelidir.
 9. Rooster

  HTML TYPE NEDİR?

  Veri alanı tipini tanımlar. Text, checkbox, reset, radio, submit, password, image, file, hidden, button, range, scribble gibi değerler alabilir. Default değeri "text" dir. Biraz sonra ayrıntıları açıklanacaktır.
 10. Rooster

  HTML İNPUT TEXT

  Aşşağıda HTML input etiketi kullanılarak üç tane metin kutusu (textbox) oluşturulmasını göstermektedir. Metin kutusu üçüncü şekilde oluşturulduğunda value özelliği ile belirtilen değer varsayılan değer olarak kabul edilerek formun sıfırlanması (reset) durumunda bu değer tekrar kontrole atanır...
 11. Rooster

  HTML FORM OLUŞTURMA

  Artık formlarla birlikte dinamik web tasarımına ilk adımı atmış oluyoruz. FORM sizin web tasarımcısı olarak sayfanıza koyacağınız ve içinde ziyaretçinin dolduracağı boşluklar veya ziyaretcinin yapacağı tercihleri belirteceği kutular bulunan ve en sonunda bu bilgileri size göndereceği bir buton...
 12. Rooster

  Bilinmesi Gereken Html Kodları Nelerdir?

  Bir daha ki yazımızda HTML kodlarından bahsedeceğiz demiştik. Öncelikle HTML nedir, ne için kullanılır ? bunlardan bahsedelim. HTML bir programlama dili değildir, genelde tasarım ve şablon oluşturma amaçlı kullanılan bir dildir. Tanımı zengin metin işaret dili olarak geçer ama bu tarz...
 13. 1Jeff

  HTML Register - Login

  body { background-color: #0053cb; } .w-center { margin-left: auto; display: block; margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; margin-right: -50%; transform: translate(-50%, -50%); -webkit-box-shadow: 0px 36px 72px -28px rgba(0,0,0,1); -moz-box-shadow...
 14. JeaxyJoker

  HTML Sitene Kayan Yazı Kodu

  <marquee direction=right>YAZINIZ BURAYA</marquee>

Theme editor

Top Bottom