htmlrc

  1. Rooster

    HTML <hr> Etiketi – Yatay çizgi

    Yatay çizgiler, belgenin bölümlerini görsel olarak ayırmak için kullanılır. <hr> etiketi, belgedeki geçerli konumdan sağ kenar boşluğuna bir çizgi oluşturur ve çizgiyi buna göre keser. Örneğin, aşağıda verilen örnekteki gibi iki paragraf arasında bir satır vermek isteyebilirsiniz <p>Örnek bir...

Theme editor

Top Bottom