Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

htmlrc

  1. Rooster

    HTML <hr> Etiketi – Yatay çizgi

    Yatay çizgiler, belgenin bölümlerini görsel olarak ayırmak için kullanılır. <hr> etiketi, belgedeki geçerli konumdan sağ kenar boşluğuna bir çizgi oluşturur ve çizgiyi buna göre keser. Örneğin, aşağıda verilen örnekteki gibi iki paragraf arasında bir satır vermek isteyebilirsiniz <p>Örnek bir...

Theme editor

Top Bottom