ilee 400

  1. HZ.CİN

    150 ile 410 arasındaki tamsayılardan; her basamaktaki sayının küpleri toplamı kendisine eşit olan sayıları bularak yazdıran program

    for (int sayi = 150; sayi <= 400; sayi++) { int yuzler = sayi / 100; int onlar = (sayi % 100) / 10; int birler = sayi % 10; int kupleriTopla = (yuzler * yuzler * yuzler) + (onlar * onlar * onlar) + (birler * birler * birler)...

Theme editor

Top Bottom