Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

info

  1. IPyth

    Hacking için Google Dork Kullanımı // Detaylı Anlatım

    Hacking alanına dair meraklı arkadaşların temel ihtiyaç malzemelerinden birisi olan “googledork” kullanım konusunu her ne kadar sağda solda paylaşanlar olsa da ben bir kez daha çeviri yaparak güncel bilgi halinde sunmak istedim. Umarım işinize yarayan bir döküman olur. 1- TARİHÇE...
  2. Spoidead

    C# ile Versiyon Bilgisini Almak

    Label e çift tıklayıp bu kodu yapıştırın. KOD: label1.Text = "Versiyon : " + System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString();

Theme editor

Top Bottom